Medyczno-Psychologiczna Pracownia Wczesnej Interwencji

Nasz zespół

Bernadeta Głębicka

Założyciel Pracowni Wczesnej Interwencji „Nadzieja”. Psychoterapeuta i neuropsycholog kliniczny, specjalista w dziedzinie traumy, trener Biofeedback. Posiada wieloletnie doświadczenie jako psychofizjolog. Propagator diagnostyki i leczenia metodą biofizykalną. Prowadzi psychoterapię ukierunkowaną na pomoc ofiarom przemocy domowej, wypadków komunikacyjnych, katastrof  przemysłowych i kataklizmów naturalnych. Specjalizuje się również w pomocy w adaptacji do starości, śmierci oraz choroby i kalectwa. W swojej pracy kładzie szczególny nacisk na holistyczne uwarunkowania przyczyn powstawania chorób fizycznych i zaburzeń psychicznych. Od lat zajmuje się promocją zachowań prozdrowotnych podnoszących jakość życia.

Kontakt